# BOJ01929 소수 구하기

https://www.acmicpc.net/problem/1929 (opens new window)

M 이상 N 이하의 소수를 모두 출력한다.

# 에라토스테네스의 체

에라토스테네스의 체는 가장 대표적인 소수 판별 알고리즘이다.

소수란? '양의 정수를 두 개만 가지고 있는 자연수'

이러한 소수를 대량으로 빠르게 획득할 수 있는 방법은 에라토스테네스의 체를 사용하는 것이다.

private static void primeNumberSieve() {
  for (int i = 2; i <= 1_000_000; i++) {
    numbers[i] = i;
  }

  for (int i = 2; i <= 1_000_000; i++) {
    if (numbers[i] == 0) {
      continue;
    }

    for (int j = i + i; j <= 1_000_000; j+= i) {
      numbers[j] = 0;
    }
  }
}

# 제출 코드

아래는 최종 제출 코드이다.

import java.util.Scanner;

public class BOJ1929 {

  static long[] numbers = new long[1_000_001];

  private static void primeNumberSieve() {
    for (int i = 2; i <= 1_000_000; i++) {
      numbers[i] = i;
    }

    for (int i = 2; i <= 1_000_000; i++) {
      if (numbers[i] == 0) {
        continue;
      }

      for (int j = i + i; j <= 1_000_000; j+= i) {
        numbers[j] = 0;
      }
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    int m = scanner.nextInt();
    int n = scanner.nextInt();

    primeNumberSieve();

    StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
    for (int i = m; i <= n; i++) {
      if (numbers[i] != 0) {
        stringBuilder.append(i).append("\n");
      }
    }

    System.out.println(stringBuilder);
  }
}

# References.

에라토스테네스의 체 (opens new window)

#algorithm #BOJ #수학 #정수론 #소수 판정 #에라토스테네스의 체
last updated: 10/10/2021, 6:09:25 PM